Projekty unijne

Informujemy, iż przedsiębiorstwo SAFIRO NUTRITION PRO Sp. z o.o. zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

pt. „WDROŻENIE NA RYNEK WYNIKÓW PRAC B+R PRZEZ SPÓŁKĘ SAFIRO NUTRITION

Celem głównym projektu: Realizacja inwestycji technologicznej polegającej na wdrożeniu własnej nowej technologii, która pozwoli na wprowadzenie innowacji produktowej w postaci tauryny w branży chemii organicznej. Opracowana przez SAFIRO NUTRITION PRO Sp. z o.o. technologia, pozwoliła na wprowadzenie na rynek polski nowego produktu – tauryny. Rezultat projektu pozwolił na wyprodukowanie alternatywy dla tauryny importowanej z Chin.

 

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • wdrożenie wyników prac B+R na rynek,
 • wprowadzenie na rynek innowacji technologicznej cechującej się zmniejszoną ilością odpadu w przeliczeniu na tonę produktu,
 • wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu – tauryny o niskiej zawartości pojedynczego zanieczyszczenia i metali ciężkich,
 • wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu – tauryny o wysokiej czystości mikrobiologicznej,
 • podniesienie konkurencyjności firmy w wyniku wdrożenia innowacyjnego produktu.

 

Projekt umożliwił osiągnięcie następujących efektów:

 • wdrożenie innowacyjnej technologii cechującej się zmniejszoną ilością odpadu w przeliczeniu na tonę produktu,
 • wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu – tauryny o wysokiej czystości mikrobiologicznej i niskiej zawartości pojedynczego zanieczyszczenia i metali ciężkich,
 • wzrost konkurencyjności spółki w wyniku wdrożenia innowacyjnego produktu.

 

Wartość projektu: 19 687 917,24 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 9 598 340,87 PLN

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 7/1.3.1 dotyczącego dostawy komory laminarnej.

SAFIRO NUTRITION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy komory laminarnej w związku z realizacją projektu pn. „WDROŻENIE NA RYNEK WYNIKÓW PRAC B+R PRZEZ SPÓŁKĘ SAFIRO NUTRITION” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0005/19

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 7/1.3.1.

 


 

SAFIRO NUTRITION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut zaprasza do złożenia oferty na dostawę komory laminarnej w związku z realizacją projektu pn. „WDROŻENIE NA RYNEK WYNIKÓW PRAC B+R PRZEZ SPÓŁKĘ SAFIRO NUTRITION” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0005/19.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 7/1.3.1.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 6/1.3.1 dotyczącego dostawy spektrometru NMR, chromatografu cieczowego (HPLC) wraz z kolumnami chromatograficznymi oraz podstawowych elementów do badań mikrobiologicznych.

SAFIRO NUTRITION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy spektrometru NMR, chromatografu cieczowego (HPLC) wraz z kolumnami chromatograficznymi oraz podstawowych elementów do badań mikrobiologicznych w związku z realizacją projektu pn. „WDROŻENIE NA RYNEK WYNIKÓW PRAC B+R PRZEZ SPÓŁKĘ SAFIRO NUTRITION” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0005/19.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 6/1.3.1_Cz. I
 2. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 6/1.3.1_Cz. II
 3. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 6/1.3.1_Cz. III

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/1.3.1 dotyczące dostawy spektrometru NMR, chromatografu cieczowego (HPLC) wraz z kolumnami chromatograficznymi oraz podstawowych elementów do badań mikrobiologicznych

SAFIRO NUTRITION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut zaprasza do złożenia oferty na dostawę spektrometru NMR, chromatografu cieczowego (HPLC) wraz z kolumnami chromatograficznymi oraz podstawowych elementów do badań mikrobiologicznych w związku z realizacją projektu pn. „WDROŻENIE NA RYNEK WYNIKÓW PRAC B+R PRZEZ SPÓŁKĘ SAFIRO NUTRITION” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0005/19.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 6/1.3.1.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
 4. Zapytanie ofertowe_25.11.2021
 5. Zapytanie ofertowe 26.11.2021

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 5/1.3.1 dotyczącego dostawy mebli laboratoryjnych, dygestorium oraz podstawowych elementów wyposażenia laboratoryjnego

SAFIRO NUTRITION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy mebli laboratoryjnych, dygestorium oraz podstawowych elementów wyposażenia laboratoryjnego w związku z realizacją projektu pn. „WDROŻENIE NA RYNEK WYNIKÓW PRAC B+R PRZEZ SPÓŁKĘ SAFIRO NUTRITION” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0005/19.

 

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 5/1.3.1.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/1.3.1 dotyczące dostawy mebli laboratoryjnych, dygestorium oraz podstawowych elementów wyposażenia laboratoryjnego

SAFIRO NUTRITION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut zaprasza do złożenia oferty na dostawę mebli laboratoryjnych, dygestorium oraz podstawowych elementów wyposażenia laboratoryjnego w związku z realizacją projektu pn. „WDROŻENIE NA RYNEK WYNIKÓW PRAC B+R PRZEZ SPÓŁKĘ SAFIRO NUTRITION” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0005/19.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 5/1.3.1.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
 4. Pytania i odpowiedzi - 16.03.2021

 

 


 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 4/1.3.1 dotyczącego dostawy wózka paletowego, wózka widłowego elektrycznego oraz wózka widłowego spalinowego

SAFIRO NUTRITION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy wózka paletowego, wózka widłowego elektrycznego oraz wózka widłowego spalinowego w związku z realizacją projektu pn. „WDROŻENIE NA RYNEK WYNIKÓW PRAC B+R PRZEZ SPÓŁKĘ SAFIRO NUTRITION” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0005/19.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 4/1.3.1_Cz. I
 2. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 4/1.3.1_Cz. II
 3. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 4/1.3.1_Cz. III

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/1.3.1 dotyczące dostawy wózka paletowego, wózka widłowego elektrycznego oraz wózka widłowego spalinowego

SAFIRO NUTRITION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut zaprasza do złożenia oferty na dostawę wózka paletowego, wózka widłowego elektrycznego oraz wózka widłowego spalinowego w związku z realizacją projektu pn. „WDROŻENIE NA RYNEK WYNIKÓW PRAC B+R PRZEZ SPÓŁKĘ SAFIRO NUTRITION” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0005/19.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 4/1.3.1.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
 4. Pytania i odpowiedzi - 05.02.2021
 5. Pytania i odpowiedzi - 10.02.2021

 

 


 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 3/1.3.1 dotyczącego dostawy regałów paletowych tradycyjnych oraz wjezdnych na surowce/komponenty

SAFIRO NUTRITION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy regałów paletowych tradycyjnych oraz wjezdnych na surowce/komponenty w związku z realizacją projektu pn. „WDROŻENIE NA RYNEK WYNIKÓW PRAC B+R PRZEZ SPÓŁKĘ SAFIRO NUTRITION” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0005/19.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/1.3.1.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.3.1 dotyczące dostawy regałów paletowych tradycyjnych oraz wjezdnych na surowce/komponenty

SAFIRO NUTRITION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut zaprasza do złożenia oferty na dostawę regałów paletowych tradycyjnych oraz wjezdnych na surowce/komponenty w związku z realizacją projektu pn. „WDROŻENIE NA RYNEK WYNIKÓW PRAC B+R PRZEZ SPÓŁKĘ SAFIRO NUTRITION” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0005/19.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 3/1.3.1.

 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.

 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

 4. Rysunek poglądowy regałów – Załącznik nr 3.

 5. Pytania i odpowiedzi 03.02.2021

 

 


 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/1.3.1 dotyczącego dostawy elementów towarzyszących do linii technologicznej do produkcji tauryny

SAFIRO NUTRITION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy elementów towarzyszących do linii technologicznej do produkcji tauryny w ramach projektu pt. „WDROŻENIE NA RYNEK WYNIKÓW PRAC B+R PRZEZ SPÓŁKĘ SAFIRO NUTRITION” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0005/19.

Załączniki:
1.    Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 2/1.3.1.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.3.1 dotyczące dostawy elementów towarzyszących do linii technologicznej do produkcji tauryny

SAFIRO NUTRITION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut zaprasza do złożenia oferty na dostawę elementów towarzyszących do linii technologicznej do produkcji tauryny w związku z realizacją projektu pt. „WDROŻENIE NA RYNEK WYNIKÓW PRAC B+R PRZEZ SPÓŁKĘ SAFIRO NUTRITION” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0005/19.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 2/1.3.1.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
 4. Wzór oświadczenia potwierdzającego posiadane doświadczenie w realizacji elementów towarzyszących linii technologicznych, gdzie wdrożenie obejmowało co najmniej 2 zakresy tematyczne – Załącznik nr 3.
 5. Wzór oświadczenia potwierdzającego posiadane doświadczenie w realizacji elementów towarzyszących linii technologicznych dla branży spożywczej, chemicznej lub farmaceutycznej o wartości wdrożenia co najmniej 200 tys. PLN – Załącznik nr 4.
 6. Wzór umowy o ochronie informacji i zachowaniu poufności – Załącznik nr 5.
 7. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego - 07.01.2020
 8. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego - 08.01.2020

 

 


 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/1.3.1
dotyczącego dostawy maszyn, urządzeń oraz pozostałych elementów linii technologicznej do produkcji tauryny wraz z montażem i uruchomieniem

SAFIRO NUTRITION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy maszyn, urządzeń oraz pozostałych elementów linii technologicznej do produkcji tauryny wraz z montażem i uruchomieniem w ramach projektu pt. „WDROŻENIE NA RYNEK WYNIKÓW PRAC B+R PRZEZ SPÓŁKĘ SAFIRO NUTRITION” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0005/19.

Załączniki:
1.    Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/1.3.1.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.3.1 dotyczące dostawy maszyn, urządzeń oraz pozostałych elementów linii technologicznej do produkcji tauryny wraz z montażem i uruchomieniem

SAFIRO NUTRITION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut zaprasza do złożenia oferty na dostawę maszyn, urządzeń oraz pozostałych elementów linii technologicznej do produkcji tauryny wraz z montażem i uruchomieniem w związku z planowaną realizacją projektu pt. „WDROŻENIE NA RYNEK WYNIKÓW PRAC B+R PRZEZ SPÓŁKĘ SAFIRO NUTRITION” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0005/19.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 1/1.3.1.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
 4. Wzór oświadczenia potwierdzającego posiadane doświadczenie w dostawie/montażu co najmniej 3 linii technologicznych – Załącznik nr 3.
 5. Wzór oświadczenia potwierdzającego posiadane doświadczenie w dostawie/montażu linii technologicznych dla branży chemicznej/spożywczej – Załącznik nr 4.
 6. Wzór oświadczenia potwierdzającego posiadane przychody z tytułu dostaw/montażu linii technologicznych – Załącznik nr 5.
 7. Wzór umowy o ochronie informacji i zachowaniu poufności – Załącznik nr 6.
 8. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 18.12.2019 
 9. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 23.12.2019