Usługi laboratoryjne

Usługi laboratoryjne

Spółka świadczy usługi laboratoryjne w zakresie opracowywania formulacji, syntez chemicznych oraz optymalizacji wraz z niezbędną analityką (określenie czystości oraz innych parametrów fizykochemicznych produktu). Usługa obejmuje optymalizację ścieżki syntetycznej zdefiniowanej przez klienta lub opracowanej na zlecenie i może być połączona z badaniem czystości patentowej opracowywanego procesu.