Usługi consultingowe

Usługi consultingowe

Wraz z opracowaniem technologii produkcji przygotowywane są dane potrzebne do otrzymania pozwoleń  na wytwarzanie określonego produktu. Są to w szczególności informacje, które powinny być zawarte w raporcie oddziaływania na środowisko, certyfikatach jakości, dokumentach koniecznych do audytów przeprowadzanych przez klientów. Przeprowadzenie testów na skalę półtechniczną  zwykle poprzedzone jest konsultacjami z technologami oraz analitykami. Celem jest wyeliminowanie możliwie dużej liczby błędów i ryzyk już na etapie opracowywania koncepcji linii technologicznej.